รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 6 ตำแหน่ง 10 อัตรา

โรงพยาบาลเชียงดาว รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตั้งแต่วันที่ 20 - 30 พฤศจิกายน 2566
1. ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข (เวชสถิติ)             จำนวน  2  อัตรา วุฒิ ปริญญาตรีทางเวชระเบียน
2. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้                จำนวน  4  อัตรา  วุฒิ ม.ต้น/ม.ปลาย
3. ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์                           จำนวน  1  อัตรา  วุฒิ ปริญญาตรีทางรังสีเทคนิค และได้รับใบประกอบฯ
4. ตำแหน่ง พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค  จำนวน  1  อัตรา  วุฒิ ม.ต้น/ม.ปลาย
5. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้(นวดไทย)               จำนวน  1  อัตรา    วุฒิ ม.ต้น/ม.ปลาย และได้รับใบประกาศ 330/372 ชั่วโมง หรือ 800 ชั่วโมง
6. ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา                    จำนวน  1  อัตรา  วุฒิ ม.ต้น/ม.ปลาย
เอกสารแนบ :